Úvodní » VarioClick λ


VarioClick λ - Školicí a výukový systém pro praktickou výuku ve školství a v průmyslu

VarioClick λ je revoluční výukový, vzdělávací a školicí systém, který v sobě kombinuje ergonomické a estetické pracoviště s praktickým cvičením elektrických úloh. Unikátní spojení výukových modulů na základovou desku pomocí nosných zámečků VarioFIX otevírá nové a netušené možnosti výuky.

VarioClick λ najde své uplatnění ve všech vzdělávacích institucích, které jsou zaměřeny na praktickou výuku či školení jak ve školství, tak i v průmyslu.

VarioClick λ je primárně určen pro výuku elektroinstalačních prací v rámci domovních rozvodů, jednofázových i třífázových instalací včetně točivých strojů, elektronické zabezpečovací a požární signalizace, telefonních rozvodů, datové komunikace, měření a regulace.

VarioClick λ - to je také stále se rozšiřující soubor praktických úloh pro odborné školství v oblasti elektrotechniky, elektroniky, zabezpečovací, komunikační a datové techniky.

VarioClick λ řeší nevýhody všech předchozích způsobů praktické výuky a odstraňuje z praktické výuky neproduktivní část v podobě zdlouhavé montáži jednotlivých prvků na základovou desku.

VarioClick λ komponenty s průmyslově chráněnými nosnými zámečky VarioFIX umožňují rychlou instalaci prvků na základovou desku. Ušetřený čas může student využít k samotnému zapojování obvodu.

VarioClick λ je kompletně navržen a vyráběn v České republice společností Diametral a.s.

 

Přichycení komponentu za 1 vteřinu ve třech krocích


 

Základní myšlenkou systému VarioClick λ je urychlení neproduktivní části výuky a školení. Dosud se jednotlivé komponenty, určené k praktickému zapojení, musely na základní desku montovat vruty a šrouby. Výuková základová deska byla většinou tvořena ze dřeva, hobry, nebo plechu s otvory pro šrouby. Velkou část určeného času tak student promarnil na přichycení dílů na základovou desku a na samotné zapojení mu zbylo mnohem méně času. VarioClick λ s průmyslově chráněnými nosnými zámečky VarioFIX umožňuje minimalizovat čas srtrávený neproduktivní činností v podobě montáže komponentů na základovou desku a vyšetřený čas lze plně využít pro samotné zapojování.

Krok 1 

Student vybere správný komponent úlohy a uchopí jej.

Krok 2 

Zasune spodní zámečky komponentu do otvorů základové desky.

Krok 3 

Zacvakne vrchní zámečky komponentu do otvorů základové desky. CLICK!

Není nic snadnějšího!  Žádné vruty, šrouby, matice, hřebíky! 

 

Názorná ukázka montáže komponentů na základovou desku


 

Jednotllivé elektrotechnické prvky jsou na základní desku přichyceny pomocí patentovaných zámečků VarioFIX. Montáž a demontáž kteréhokoli elektrotechnického prvku je jen otázkou několika vteřin. Tím se šetří velké množství času, který je pak využit na samotné zapojování schéma elektrických úloh bez zbytečných prostojů. Není nic jednoduššího.

 

Přichycení výukového modulu - pevné a bezpečné


 


Průmyslově chráněné spojení výukových prvků VarioClick λ se základovou deskou pomocí nosných zámečků VarioFIX otevírá nové a netušené možnosti výuky. Studentům je díky této koncepci poskytnuto na samotné zapojování obvodů mnohem více času, než jak je tomu u jiných systémů. Samotné zámečky VarioFIX jsou vyrobeny z vysoce houževnatého plastu s velice dlouhou životností. Komponenty elektroinstalace jsou připevněny na nosné hliníkové desce. Každá nosná hliníková deska je osazena minimálně čtyřmi zámečky VarioFIX. Větší desky s komponenty s vyšší hmotností jsou osazeny šesti až osmi zámečky VarioFIX. Spojení se základovou deskou je tak vždy pevné a bezpečné. 

 

Přidaná hodnota


 

Výukový systém VarioClick λ se zásadně liší od jiných elektrotechnických výukových nástrojů, stavebnic a simulátorů. Je plánovaně zaměřen na odbornou a proaktickou výuku a vzdělání oproti jiným systémům, kde žáci pouze propojují předem připravené úlohy, případně řeší úlohu pouhou simulací obvodů na počítači. Rozdíl mezi nehmatatelnou a hmatatelnou praxí a vědění "jak na to" je pro další profesní růst studenta zásadní.

 

Snadná výuka + jednoduchá manipulace = uplatnění v praxi


  

Při návrhu celého systému VarioClick λ byly zohledněny požadavky odborných pracovníků z řad pedadogů a školitelů. Byl kladen důraz na to, aby odborná výuka probíhala plynule bez časových prostojů s důrazem na samotnou odbornou výuku. Zároveň byl kladen velký důraz na to, aby na jednom pracovišti VarioClick λ mohlo po sobě pracovat více studentů bez porušení projektu předchozího studenta. K tomuto účelu lze základovou desku VarioClick λ ze stolu VarioClick λ vyndat bez poškození rozpracované úlohy a samotné pracoviště sdílet s dalšími studenty. Jedna učebna - jedno pracoviště - mnoho studentů.

Po zadání úkolu student zvolí vhodné komponenty k zapojení daného schéma a rozvrhne si jejich umístění na základovou desku VarioClick λ. K této činnosti není třeba dalších nástrojů.

Po připevnění všech komponentů na základovou desku VarioClick λ přichází nejdůležitější část výcviku – samotné zapojení úlohy. Veškeré úsilí je soustředěno na zapojení obvodu, nikoliv na neproduktivní činnosti. Zvyšuje se tak efektivnost odborné výuky.

Je výukový plán delší, než kolik je dostupného času? Je třeba skloubit výuku několika studentů během dne na jednom pracovišti? Pro tento účel může být základová deska VarioClick λ spolu s rozpracovanou úlohou vyjmuta ze stolu VarioClick λ a uložena do k tomu určené skříní. Výborné řešení pro dlouhodobé projekty. 

 

Výukové materiály - pomocník každého pedagoga


  

VarioClick λ - to není jenom propracovaný systém praktického vzdělání. Jsou to také samotné úlohy od těch nejzákladnějších, až po ty složitější. Každá úloha obsahuje přesný počet prvků, schéma zapojení a postup řešení. Nespočet praktických úloh, vycházejících z praxe, jsou podrobně popsány v dodávané knize a také na přiloženém CD. Celý koncept je tak propracován do těch nejmenších detailů.

 

 

Volitelné ESD provedení


 

Elektrostatické napětí generované třením lidmi, nebo zařízením může dosahovat vysokých hodnot napětí. Citlivé elektronické součástky mohou být poškozeny bez povšimnutí už vybíjecím impulzem nižším jak 100 V. Aby k těmto škodám nedocházelo, lze pracoviště VarioClick λ dodat v ESD provedení. Tak má uživatel zaručeno, že všechna práce na stolech VarioClick λ je pro elektronické součástky bezpečná.

 

VarioClick λ v detailu


 

Speciální konstrukce nosných zámečků VarioFIX umožňuje připevnit modul na základovou desku v několika vteřinách. Pevné a bezpečné spojení se základovou deskou umožňuje reálné zapojování komponentů instalace bez kompromisů. Snadno vyměnitelný štítek se jménem pro jednoduchou identifikaci rozpracovaných úloh.
Každou základovou desku s rozpracovanou úlohou lze jednoduše ze stolu vyjmout a uložit do skříně. Tak může na jednom pracovišti nezávisle na sobě probíhat výuka několika studentů. Pevná a stabilní konstrukce nohou stolu vytváří základ pro stůl orientovaný na ergonomii. Stoly lze řetězit do větších celků. Pracovní deska je z ergonomického hlediska hluboká 600 mm. Má optimální rozměry pro odložení nářadí a měřící techniky. svojí hloubkou umožňuje snadný přístup k základové desce.
Osvětlení pracoviště je provedeno výkonným LED svítidlem v takové výšce, aby optimálně osvětlovalo jak základovou desku, tak i desku stolu. LED svítidlo lze naklápět Napájecí lišta obsahuje obvody ochran, zapínací tlačítko a tlačítko TOTAL-STOP se zvukovou signalizací zapnutí a vypnutí pracoviště, bezpečnostní zdířky a ovládání světla. Skrytá elektroinstalace. Veškeré rozvody jsou vedeny uvnitř nohy stolu.
Stavěcí nožičky umožňují výškově dorovnat nerovnosti podlahy. Pro úsporu místa v učebně lze jednotlivá pracoviště řetězit do ucelených sestav. To přináší optimální využití každého prostoru, potřebného k výuce. VarioClick λ může být proveden v těchto barevných odstínech: modrá 5023, rudá 3002, žlutá 1023, zelená 6029, šedá 7035, grafitová 9011.

 

Dokumenty ke stažení


  

Katalog VarioClick λ obálka Katalog VarioClick λ obsah Seznam úloh VarioClick λ