Úvodní » Reference » Dodávky do škol


Dodávky do škol

Moderní výukové laboratoře na vysokých školách, průmyslových školách a odborných učilištích

Sestava tří řetězených pracovišť VarioLab+ na UEEN  Varioclick Lambda ve výuce

Technologická pracoviště VarioLab+ a výukové stoly VarioClick λ mají své pevné místo v odborných školách všech stupňů nejen v České republice, ale i v okolních státech. Laboratoře a třídy vybavené specializovaným nábytkem pomáhají pedagogům v efektivnější formě výuky, která je mnohem poutavější a zajímavější i pro žáky. Díky bezpečnostním prvkům, jako je učitelské pracoviště s uzamykatelným ovládacím pultem je navíc výuka bezpečnější, protože učitel má elektrické napájení jednotlivých stolů plně pod kontrolou. Žáci tak nemohou zapnout jakýkoli elektrický obvod bez toho, aby jej učitel předem nezkontroloval. 

SPŠ Přerov

Dodávky do škol

Předmětem dodávky byla učebna se specializací na programování PLC automatů na bázi SIEMENS Simatic. Učebna je dále vybavena dvěmi pracovišti, které jsme doplnili o elektropneumatické moduly FESTO. Zajímavé na této učebně je především dodávka...

více

SOŠ a SOU Kladno, Dubská

Dodávka vybavení šesti učeben, kombinace stolů VarioLAB+ a VarioCLICK, učebny pro výuku programování, robotiky a měření. 

více

VUT v Brně - FEKT pavilon T12

Dodávky do škol

   Vysoké učení technické v Brně - FEKT Subdodávka vybavení nového pavilonu T12 pro následující ústavy: UVEE, UEEN, UTEE a UREL. Celkovým počtem 236 stolů se tato svým rozsahem řadí mezi největší jednorázové dodávky vybavení, které...

více

CEITEC Brno

Dodávky do škol

  Dodávka vybavení stoly VarioLab+ pěti laboratoří v nových pavilonech evropského výzkumného centra CEITEC v Brně bylo završením dlouholeté spolupráce se společností BLOCK a.s.  

více